Dopasuj system do potrzeb
swojego biznesu

Licencja wieczysta

Zakup rozwiązania LOG Plus w wersji komercyjnej jest to nabycie licencji wieczystej na oprogramowanie na minimum 80 stacji komputerowych. Cena uzależniona jest od indywidualnej konfiguracji systemu oraz usług.