LOG Plus LOGO w

Licencja podstawowa

Licencja podstawowa

Moduł stanowi minimalną konfigurację licencji

Licencja podstawowa

Zarządzanie osobami; Zarządzanie organizacjami; Zarządzanie grupami osób; Zarządzanie lokalizacjami; Integracja z AD i Azure; Integracja z serwerami poczty; Zarządzanie rolami i uprawnieniami; Zaawansowane tabele danych z funkcjami eksportu danych; Funkcje budowania relacji pomiędzy zasobami; Cykl życia zasobów; Zarządzanie statusami; Alerty i powiadomienia; Importowanie i aktualizacja danych z plików CSV; Rest-API; Predefiniowane raporty.

Graficzna mapa relacji

Graficzna mapa relacji

Graficzna prezentacja relacji zasobów z funkcjami filtrowania; Możliwość szybkiego przechodzenia do zasobów z mapy; Podgląd informacji o zasobie bez wychodzenia z widoku mapy.

Własne pola zasobów

Profil stanowiska pracy

Zarządzanie profilami stanowisk pracy; Zarządzanie zasadami obowiązującymi w ramach danego profilu stanowiska pracy; Zarządzanie wymaganymi zasobami na stanowisku pracy; Zarządzanie wymaganymi dostępami na stanowisku pracy; Monitorowanie niezgodności.

Baza wiedzy

Baza wiedzy

Zarządzanie artykułami; Zarządzanie dostępem do artykułów; Grupowanie artykułów; Wyszukiwarka artykułów; Zaawansowany edytor artykułów.

Zarządzanie Raportami

Zarządzanie Raportami

Zarządzanie raportami; Grupowanie i filtrowanie raportów; Raporty systemowe; Tworzenie własnych raportów w języku składni SQL; Zawansowany graficzny edytor raportów z możliwością mapowania pól raportu z polami zasobów.

Zarządzanie Kontrahentami

Zarządzanie kontrahentami; Tworzenie kont i przechowywanie informacji; Możliwość tworzenia relacji z zasobami w CMDB.

Kalendarz pracy

Widok kalendarza pracy osób; Zarządzanie wydarzeniami cyklicznymi w widoku kalendarza; Podgląd kalendarza innych użytkowników.

Konektor

Konektor kalendarza Exchange

Konektor umożliwiający podgląd kalendarza Exchange w widoku kalendarza osoby. Wymaga modułu Kalendarz pracy.

W tym artykule znajdziesz: